Student Research Group

21/Mar/2023
12/Feb/2024

Studentów zainteresowanych działalnością naukową Katedry zachęcamy do uczestnictwa w pracach Koła Naukowego.
Opiekunem Koła jest dr n. med. Łukasz Witek (lwitek@sum.edu.pl)

 

In category: