Scientific activity

21/Mar/2023
12/Feb/2024

Katedra Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu "ginekologia i położnictwo" dla Wydziału Lekarskiego, Lekarsko-Dentystycznego, Ratownictwa Medycznego i studentów anglojęzycznych w ramach Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

W ramach Katedry i Oddziału Kliniczego prowadzone są badania naukowe z zakresu ginekologii, położnictwa, ginekologii onkologicznej, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu oraz pielęgniarstwa.

In category: