WAŻNA INFORMACJA

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU

Rok akademicki 2020/2021

Kierownikiem ćwiczeń jest Dr n. med. Piotr Bodzek - proszę zgłaszać się z wszelkimi problemami dotyczącymi spraw dydaktycznych.

Kontakt:
e-mail: piotr.bodzek@sum.edu.pl
tel. 501-798-320

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotów prowadzonych przez Katedrę i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM jest:

  1. Obecność na zajęciach stacjonarnych
  2. Zapoznanie się ze wszystkimi treściami w ramach zdalnego nauczania (zajęcia on-line) - https://elearning.sum.edu.pl
  3. Zaliczenie wszystkich testów przeprowadzanych podczas zajęć - https://etester.sum.edu.pl - dostęp z sieci wewnętrznej SUM

 

UWAGA.

Testy będą pisane w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu z użyciem platformy testowej SUM dostępnej na stronie https://etester.sum.edu.pl/auth

Każdy student aby się zalogować musi znać login/hasło logowania do systemu w sieci SUM.
Login: s[nr indeksu]@365.sum.edu.pl

Osoby nie pamiętające loginów/haseł proszone są o kontakt z informatykami w CSM w Zabrzu.