Artykuły

Godziny Konsultacyjne

Zapraszamy studentów wszystkiech kierunków studiów odbywających zajęcia w naszej Klinice na dydaktyczne godziny konsultacyjne.

Kliknij po szczegóły