Artykuły

Regulamin zajęć w roku akademickim 2022/2023 dla studentów 2 roku Kierunku Lekarsko-Dentystycznego

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU ”GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO”

dla studentów 2 roku Kierunku Lekarsko-Dentystycznego prowadzonych

w Katedrze Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

w roku akademickim 2022/2023

 

kliknij tutaj