Harmonogram dydaktyki dla studentów 6 roku Kierunku Lekarskiego - semestr zimowy 2021/2022

Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym 2021/2022 przeprowadzane będą zaliczenia testowe, które są jednym z warunków zaliczenia przedmiotu "Ginekologia i położnictwo".

Wykaz obowiązujących zaliczeń wraz z zakresem obowiązującego materiału znajdziecie Państwo tutaj.

Szczegółowe harmonogramy zajęć na poszczególne dni dydaktyczne (aktualizacja na bieżąco):

04 października 2021

05 października 2021

06 października 2021 - dzień rektorski - brak zajęć dydaktycznych

07 października 2021

08 października 2021

11 października 2021

12 października 2021

13 października 2021

14 października 2021

18 października 2021

19 października 2021

20 października 2021

21 października 2021

22 października 2021

25 października 2021

26 października 2021

27 października 2021

28 października 2021

15 listopada 2021

16 listopada 2021

17 listopada 2021

18 listopada 2021

19 listopada 2021

22 listopada 2021

23 listopada 2021

24 listopada 2021

25 listopada 2021

29 listopada 2021

30 listopada 2021

01 grudnia 2021

02 grudnia 2021

03 grudnia 2021