Regulamin zajęć w roku akademickim 2021/2022

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU ”GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO”

dla studentów 5 roku Kierunku Lekarskiego prowadzonych

w Katedrze Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

w roku akademickim 2021/2022

link